ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ «ΔΠΜΣ Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες»

Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και υπηρεσίες εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας όπως και από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πειραιώς και θα στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τις εξής ειδικεύσεις:

α) Σύγχρονα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών, Τεχνολογίες Διαδικτύου, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων και Ασφάλεια Συστημάτων

β) Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση.
 

Αναμένεται σύντομα η δημοσίευση στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ).

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν την 3η εβδομάδα του Οκτωβρίου 2019. Οι εγγραφές θα γίνουν μέχρι 11 Οκτωβρίου με προτεραιότητα σε όσους ήδη έχουν συμπληρώσει την δήλωση ενδιαφέροντος.

 

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 2467087182.

 

Σύντομα θα ανακοινωθεί και η νέα σελίδα του Μεταπτυχιακού προγράμματος.
Για όλες τις εξελίξεις μείνετε συντονισμένοι και στο Facebook Page του ΔΠΜΣ
https://www.facebook.com/mscuowmpapei/